Data Handling Year 2 Toolkit Activities 1-5

Data Handling – Activity Sheet 2.1a

Data Handling – Activity Sheet 2.1b

Data Handling – Activity Sheet 2.2

Data Handling – Activity Sheet 2.3

Data Handling – Activity Sheet 2.4a

Data Handling – Activity Sheet 2.4b

Data Handling – Activity Sheet 2.5