Shapes Year 3 Toolkit Activities 1 – 5

Shapes – Activity Sheet 3.1a

Shapes – Activity Sheet 3.1b printed geoboard

Shapes – Activity Sheet 3.1c printed geoboard

Shapes – Activity Sheet 3.2

Shapes – Activity 3.3 Shape Challenge

Shapes – Activity Sheet 3.4

Shapes – Activity 3.5a Nets of cuboid, pyramid, cube

Shapes – Activity 3.5b Shape Cards